Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet kiinnostavat investoivia lypsykarjatiloja

Erkka-hankkeen teettämän kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää investoivien maitotilojen tiedontarvetta energiatehokkuusasioihin ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin liittyen. Kysely suunnattiin investoiville tiloille Pohjois-Savon alueella. Tuotantokustannusten noustessa energiatehokkuusasiat tulevat helposti monen yrittäjän mieleen. Yhä useampi maatalousyrittäjä kiinnittää huomiota energiaan liittyvissä asioissa jo navettainvestointia suunniteltaessa. Vähintään puolet eri ikäryhmiin kuuluvista yrittäjistä oli kiinnostunut saamaan lisätietoa asiasta.

Eniten kiinnostusta energia-asioita kohtaan löytyi pieniltä tiloilta (25–50 lehmää) (90,9 %). Tähän voisi olla syynä se, ettei pienillä tiloilla ole jouduttu energiaratkaisuja niin pitkälle vielä miettimään. Kustannusten nousun myötä kuitenkin pienetkin tilat voivat saada säästöjä eri energiaratkaisuilla. Suuret tilat todennäköisesti ovat asioita pohtineet investointien yhteydessä. 

Erilaisten navettaratkaisujen omistajilla kiinnostus energia-asioihin eroaa hieman riippuen navettatyypistä. Puolilämpimän pihaton omistajat olivat vähiten kiinnostuneita (50 %). Energiankulutus puolilämpimässä navetassa on pienempi, koska lämmitykseen ei mene niin paljoa energiaa. Todennäköisesti puolilämpimät pihatot alueella ovat melko uusia. Parsinavetan omistavilla viljelijöillä on eniten kiinnostusta energiamuotojen kustannuksia sekä energiatehokkaita ratkaisuja kohtaan (90,9 %). Tähän voisi olla syynä se, että parsinavetat ovat usein lämpimiä. Lämpimien pihattojen osalta kiinnostusprosentti oli myös kohtuullisen korkea (72,7 %).

Energiatietoutta kysellessä vain puolet (50 %) vastanneista koki, että energiatietoa on tarpeeksi saatavilla. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli valinnut alan lehdet merkittävimmäksi tiedon lähteeksi. Seuraavaksi eniten vastaajat saavat tietoa internetistä kotimaisilta sivuilta ja toisilta viljelijöiltä. 

Energiamuodoista eniten yrittäjiä kiinnosti maalämpö. Investoinnin yhteydessä tarvikkeiden hankinta, lämpökanaalien suunnittelu ja kaivaminen tuovat eniten kustannuksia. Alkukustannusten jälkeen kulut jäävät kuitenkin melko alhaisiksi ja maalämmön toimivuus on hyvä. Toiseksi kiinnostavimpia uusiutuvan energian tuotantomuotoja tiloilla olivat biokaasu ja pientuulivoima. Biokaasun osalta sen lannan käsittelypuolelle tuomat edut lisänneevät kiinnostusta. Maidonjäähdytys lämpöpumpputekniikalla kiinnosti 20,8 % vastanneista ja lämmönkerääminen lietekanavasta 12,5 % vastanneista. Joitakin vastaajia kiinnosti puukaasusähköntuotanto, siitä halusi lisätietoa 8,3 % kyselyyn vastanneista

Kiinnostus erilaisiin tapoihin vähentää energiankulutusta oli melko yhtenäinen. Eniten vastaajia kiinnosti työtapojen muuttaminen energiatehokkaammaksi, laitteiden energiankulutus ja pienen kokoluokan sähköntuotannon ja lämmöntuotannon tekniikka ja kannattavuus (29,20 %). Voidaan todeta, että energiakulutusta halutaan pienentää työtavoilla ja laitevalinnoilla, vähän vähemmän kiinnostaa itse tuotantorakennuksen energiakulutus (16,70 %). Lisäksi yrittäjillä on kiinnostusta omavaraiseen energian- ja lämmöntuotantoon.

Energianhinnan kehityksellä on melko suuri merkitys energiatuotantomuodon valintaan. Erittäin suuri merkitys oli 20,8 %:lle vastanneista, melko suuri merkitys 62,5 %:lle. Vain 8,3 %:lle hinnalla ei ole juuri lainkaan merkitysta. Parhaiten yrittäjät kokivat tuntevansa sähkön ja öljyn hinnan ja huonoiten turpeen ja oljen hinnan.

Maatilojen energiaohjelmasta oli kuullut puolet vastanneista.  Yrittäjistä 75 % on sitä mieltä, että energiaohjelmasta ei ole tiedotettu riittävästi. Tietoa asiasta on saatu alan lehdistä.

Lisää kommentti

Nimi: *
Aihe: *
Kommentti: *
FaLang translation system by Faboba
Euroopan maaseudun kehittämisrasto Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus